Συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών για το ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη - 17/9/2019

Εκτύπωση

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών για το ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019.