ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ” ΣΕ ΤΜΗΜΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος σε Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το ΦΕΚ 5313/3-12-2020, τ. Β΄ (ΦΕΚ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ).