ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Εκτύπωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Ε. στη συνέλευση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.