ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου παρατείνεται έως τις 26/2/2024.
 
Τα θέματα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ισχύουν όπως είχαν δημοσιευθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Δείτε την παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik