ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΜΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Δείτε εδώ την εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκτάκτου διδακτικού προσωπικού - ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη - Οικονομετρία

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik