Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός 2019-2020 του ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη"

 

Προγραμματισμός ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Α΄ Εξάμηνο

Έναρξη: 14/10/2019
12 εβδομάδες μαθημάτων: 14/10/2019-17/01/2020
1 εβδομάδα αναπληρώσεων: 20/01/2020-24/01/2020
3 εβδομάδες εξετάσεων: 27/01/2020-14/02/2020
Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών: 17/02/2020-21/02/2020

 

Β΄ Εξάμηνο

Έναρξη: 24/02/2020
12 εβδομάδες μαθημάτων: 24/02/2020-29/05/2020
1 εβδομάδα αναπληρώσεων: 01/06/2020-05/06/2020
3 εβδομάδες εξετάσεων: 09/06/2020-26/6/2020

Δήλωση διπλωματικών εργασιών: 09/03/2020-13/03/2020

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik