Πίνακας επιτυχόντων στο ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε εδώ τον πίνακα επιτυχόντων στο ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik