Ημέρες και ώρες γραφείου των διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Κατεβάστε το αρχείο εδώ .

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αμπελιώτης Κων/νος, Αναπλ. Καθηγητής Τρίτη 16.00-18.00 | Πέμπτη 10.00-11.00 (Γραφείο 1.07 Κεντρικό κτήριο)
Αντωνοπούλου Αικ., Επίκ. Καθηγήτρια Δευτέρα 12.00-13.00 & Τρίτη 11.30-12.30 | Πέμπτη 9.00-10.00 καθοδήγηση/μαθησιακή υποστήριξη φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών)
Γεωργιτσογιάννη Ευαγγ., Καθηγήτρια -
Δέτσης Β., Επίκ. Καθηγητής Παρασκευή 11:00-12:00 και κατόπιν συνεννόησης (Γραφείο 1, Νέα Κτίρια)
Ζμπάινος Δ., Επίκ. Καθηγητής Δευτέρα 14.00-16.00 | Παρασκευή 14.30-16.30 (Γραφείο 2, Νέα Κτίρια)
Θεοδωροπούλου Ε., Καθηγήτρια Τρίτη 9.30-10.30 | Τετάρτη 11.00-13.00 (Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτήριο)
Κουτρούμπα Κων/να, Αναπλ. Καθηγήτρια Δευτέρα, 14.00-15.00 | Τετάρτη 13.00-14.00 (Γραφείο 2.05 Κεντρικό κτήριο)
Κωσταρέλλη Β., Επίκ. Καθηγήτρια Τρίτη 12.00-14.00 | Τετάρτη 11.00-13.00 (Γραφείο 2.3, Χαροκόπου 89)
Μαλινδρέτος Γ., Αναπλ. Καθηγητής Τετάρτη 11.30 - 13.00 | Πέμπτη 14.30 - 15.30 (Γραφείο 2, Νέα Κτίρια)
Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικ., Καθηγήτρια Τρίτη 13.00 - 15.00 | Πέμπτη 14.00-16.00 (Γραφείο 4.2, κτήριο Βιβλιοθήκης)
Μητούλα Ρ., Καθηγήτρια Πέμπτη 13.00-15.00 και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα (Γραφείο 2.07 Κεντρικό κτήριο)
Σαΐτη Α., Καθηγήτρια Τετάρτη 09.00-10.00 (Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτήριο)
Σαρδιανού Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Τετάρτη 17:30-18:30 (Γραφείο 2.03 Κεντρικό κτήριο)
Σδράλη Δ., Επίκ. Καθηγήτρια Δευτέρα 10.00-12.00 | Πέμπτη 10.00-12.00 (Χαροκόπου 89, 2ος όροφος, γραφείο 2.4)
Τσάρτας Π., Καθηγητής Τρίτη 10.00-12.00 | Πέμπτη 10.00-12.00 (Χαροκόπου 89, 3ος όροφος, γραφείο 3.1)
Χονδρογιάννης Γ., Καθηγητής Τρίτη 18:30-19:30 και κατόπιν συνεννόησης (Γραφείο 2.06 Κεντρικό κτήριο)
Γκούσια Μαρία, ΕΔΙΠ Τρίτη 13:00-15:00 (Γραφείο στο Κέντρο Δικτύων)
Παστραπά Ελένη, ΕΔΙΠ Τρίτη 11:00-13:00 | Πέμπτη 14:00-16:00 (Γραφείο 1.06 Κεντρικό κτήριο)
Τσίτσας Γεώργιος, ΕΔΙΠ Δευτέρα 11:00-13:00 | Τρίτη 11:00-13:00| Πέμπτη 12:00-14:00 (Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών)
Αιγινήτου Βιολέττα, ΕΕΠ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τετάρτη 11: 00 - 12:00 | Παρασκευή 13:00-14:00 και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα (Χαροκόπου 89, 2ος , γραφείο 2.2)
Βλαχογιάννη Νεκταρία, ΕΕΠ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τρίτη 10:00 - 11:00 | Τετάρτη 11: 00 - 12:00 και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα (Χαροκόπου 89, 2ος , γραφείο 2.2)
Μαναήλογλου Ελευθερία, ΕΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τρίτη 12:00-13:00 | Τετάρτη 11:00-12:00 και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα) (Χαροκόπου 89, 2ος , γραφείο 2.2)
Ζενάκου Έλενα, ΕΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τρίτη 11:00-13:00 | Τετάρτη 11:00-12:00 και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα) (Χαροκόπου 89, 2ος , γραφείο 2.2)
Ζησιμοπούλου Αθανασία, ΕΕΠ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τέταρτη 11:00-12:00 |Παρασκευή 13:00-14:00 (Χαροκόπου 89, 2ος , γραφείο 2.2)
Κωστάκης Ιωάννης, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Δευτέρα 15:00-17:00 |Τετάρτη 18:00-20:00 (Χαροκόπου 89, 2ος , εργαστήριο)
Μανδηλαρά Αλίκη, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Δευτέρα 12:00-14:00 | Τετάρτη 13:00-15:00 (Χαροκόπου 89, 2ος , εργαστήριο)
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik