Ανακοίνωση σχετικά με τα Συγγράμματα - Απρίλιος 2020

icon pdf downloadΚατεβάστε την ανακοίνωση.

Αθήνα, 13.04.2020

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ αριθμ. 44726/Ζ1/9.4.2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 ξεκινά την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου.

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί με κατ΄ οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier). Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Για να καταστεί δυνατή η κατ΄οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ΄ οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail).

Για την υποβολή δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων, οι φοιτητές εισέρχονται στον δικτυακό χώρο δήλωσης συγγραμμάτων www.eudoxus.gr για να επιλέξουν τα συγγράμματα των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδ. έτους. Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των ίδιων προσωπικών στοιχείων πρόσβασης (username/password) που χρησιμοποιούν για την Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος.

Προσοχή: Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσα από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ του οποίου η διαχείριση δεν γίνεται από το Πανεπιστήμιο. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων.

Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές εκτός από την επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων, να επιλέγουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό διδακτικό σύγγραμμα (ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο) σε περίπτωση που διατίθεται σε κάποιο μάθημα. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ανακτήσουν ελεύθερα το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων που προτείνονται από τους διδάσκοντες ακόμα και μετά το τέλος της περιόδου υποβολής δηλώσεων των διδακτικών συγγραμμάτων από μέρους τους.

Πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχονται στη σελίδα www.eudoxus.gr. Σε περίπτωση προβλήματος με τη διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή στο 2107722100.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik