ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-21

Αθήνα, 09/11/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ή ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier), στην πιο κάτω διεύθυνση.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Ελ. Βενιζέλου 70, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

  • αίτηση (βλ. ιστοσελίδα Τμήματος-Κατατακτήριες εξετάσεις)
  • αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  • βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)

Από τη Γραμματεία

Πατήστε για να κατεβάστε την παραπάνω ανακοίνωση σε pdf.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik