ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Η αίτηση εγγραφής   και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Εναλλακτικά, η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε προγραμματισμένο ραντεβού το οποίο ορίζεται μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. επικοινωνίας: 210 9549117).

H ταχυδρομική αποστολή θα γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος:

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γραμματεία Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα-Αθήνα

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik