ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-Ν. 4777/2021

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν την Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης και συγκεκριμένα τις προβλέψεις του Νόμου 4777/2021 (άρθρο 34, παράγραφος 1 και άρθρο 58, παράγραφος 4, ΦΕΚ 25/τ.Α’/17-02-2021).

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ισχύουσα νομοθεσία, και δεδομένου ότι σε όλα τα Τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου η φοίτηση είναι τετραετής, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για τους/τις φοιτητές/τριες, αναλόγως του έτους εισαγωγής τους, διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Φοιτητές/τριες που εισάγονται από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 και μετά:

  • Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης: 8 εξάμηνα + 4 εξάμηνα (4 έτη + 2 έτη) από την έναρξη των σπουδών τους.

⇒ Συνεπώς, οι εισαχθέντες/είσες κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2027).

 

2. Φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (χρόνος έναρξης ισχύος του Ν. 4777/2021) δεν είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (4 έτη):

  • Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης: 8 εξάμηνα + 4 εξάμηνα (4 έτη + 2 έτη) από την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

⇒ Συνεπώς, οι φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βρίσκονταν μεταξύ 1ου και 4ου έτους σπουδών, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2027).

 

3. Φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (χρόνος έναρξης ισχύος του Ν. 4777/2021) είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (4 έτη):

  • Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης: 8 εξάμηνα (4 έτη) από την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

⇒ Συνεπώς, οι φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βρίσκονταν στο 5ο έτος σπουδών και πέραν αυτού, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2025), ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik