ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες ότι κατά το διάστημα από Τετάρτη 14.09.2022 έως και Τρίτη 20.09.2022, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την παραλαβή των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που συνδέονται με τη φοιτητική σας ιδιότητα, θα πρέπει να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi, προς τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το ακόλουθο αίτημα:

"επιθυμώ

  • την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο Τμήμα
  • την αποστολή των προσωπικών μου κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ........................................."

στο σημείο αυτό θα σημειώσετε τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) στην οποία επιθυμείτε να αποσταλούν οι κωδικοί σας.

Επισημαίνουμε ότι, στο σύστημα της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπεύθυνης δήλωσης, εισέρχεστε με τα δικά σας στοιχεία (όχι του γονέα) διότι με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, όπου θα συμπληρώσετε αντίστοιχα μία υπεύθυνη δήλωση και θα πιστοποιηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ταχυδρομικά στο Τμήμα μας (βλ. την ταχ.  Διεύθυνση παρακάτω).

  1. Ευκρινές αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου
  3. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg). Στην περίπτωση της αποστολής με ταχυδρομείο θα χρειαστούν δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. (Μόνο για άρρενες φοιτητές): Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων
  5. Εκτύπωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)
  6. Έντυπο Στοιχείων

 

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, που η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό τρόπο, τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος:

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ

μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Καλώς Ήρθατε στο Τμήμα μας!

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik