ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Αθήνα, 31/10/2022

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είτε ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier) (με εμφανή την ημερ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, Τ.Κ. 176 76, ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι :

  1. Κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης
  • Αίτηση (πατήστε εδώ)
  • Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  1. Απόφοιτοι/ες Ι.Ε.Κ. & Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας
  • Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 9549117.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik