Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2022-23

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β’ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση και τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν.4186/2013 (Α’ 193/17-09-2013) το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι..

Το ποσοστό των κατατάξεων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει οριστεί σε 2% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και η βιβλιογραφία έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι εξετάσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα διενεργηθούν ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/12/2022

Οικονομική Θεωρία Ι

13.00-15.00

Α2

ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2022

Ιστορία και Σύγχρονες Τάσεις της Οικιακής Οικονομίας

13.00-15.00

Α5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2022

Οικιακή Τεχνολογία

13.00-15.00

Α2

 

ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α2 & Α5 ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι υποψήφιοι κατά την πρώτη ημέρα της εξέτασης προσέρχονται 30΄ νωρίτερα από την ώρα της εξέτασης, ενώ κατά τις λοιπές μέρες 15΄ νωρίτερα.

- Εισέρχονται στην αίθουσα της εξέτασης μετά από έλεγχο του Α.Δ.Τ. ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου (π.χ. Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης κ.λπ.). Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

- Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

- Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

- Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

- Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik