Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας με θητεία έως 31-8-2022

 

Σας γνωστοποιούμε ότι, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2022, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:

 

Σχολή

Τμήμα

Πρόεδρος

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Μαλινδρέτος Γεώργιος, Πρόεδρος, Διαχειριστής

Αντωνοπούλου Αικατερίνη, τακτικό μέλος

Κωσταρέλλη Βασιλική, τακτικό μέλος

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik