ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Γ- 2217/16-04-2021 (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)-ΚΕ 61123

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με MIS 5092220

Κατεβάστε την Αίτηση.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik