Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

07/10/2019

 

                                                                                                           

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο αρθρ. 35 του ν. 4485/2017, στο ΦΕΚ 3387/10-08-2018 τΒ και στο ΦΕΚ 2743/03-07-2019 τΒ για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης καλούνται να καταθέσουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 14/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019 (αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή) στη Γραμματεία του ΠΜΣ, γραφείο 110, κτίριο Πρυτανείας Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, τηλ. 2109549107 (ώρα 13:00-14:30). Στους δικαιούχους απαλλαγής διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί επιστροφή των διδάκτρων που καταβλήθηκαν για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

 

Από τη Γραμματεία ΠΜΣ

 

 

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων 2019

Υπεύθυνση Δήλωση Απαλλαγής Διδάκτρων 2019

ΦΕΚ 114

ΦΕΚ 3387

ΦΕΚ 2743

 

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik