Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03121

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Εξειδίκευσης

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα πραγματεύεται θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες ένα ικανό υπόβαθρο σε θέματα διαχείρισης και τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων, με έμφαση στα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), το οποίο θα τους επιτρέπει να κατανοούν τις εξελίξεις σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο πεδίο περιβαλλοντικής πολιτικής, τεχνολογίας και πράξης.

Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη αποφάσεων
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμοί, Ποιοτική και ποσοτική σύσταση αποβλήτων, Η ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, Ευρωπαίκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο με έμφαση στο πλαίσιο για την Κυκλική Οικονομία, Κύριες μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης (μηχανική διαλογή, βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία, ΧΥΤΑ), Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και ισοζύγια μάζας, Εναλλακτική διαχείριση και διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για τα απόβλητα συσκευασίας και άλλα προϊόντα. Ειδική μνεία και ανάλυση γίνεται στις μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση και αναερόβια χώνευση καθώς και σε νέες αναδυόμενες επιλογές, όπως η παραγωγή βιοαιθανόλης από απόβλητα).

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας 60
Προσωπική μελέτη 41
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

  • Παράδοση εργασιών
  • Γραπτή εξέταση
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik