Υποτροφίες-Ανταποδοτικές Δράσεις

Το Π.Μ.Σ. μεριμνά για τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Στη μνήμη του Αναστασίου Τσίτουρα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βιώσιμη Ανάπτυξη δίνει μία χρηματική υποτροφία στον φοιτητή με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας σε κάθε ειδίκευση στα μαθήματα των δύο εξαμήνων (που εξετάστηκαν και πέτυχαν στις κανονικές εξεταστικές) που διδάσκονται τα μαθήματα. Η έγκριση των δικαιούχων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Το ύψος της κάθε υποτροφίας είναι 725,00 €

Εκτός από τις υποτροφίες στη μνήμη του Αναστασίου Τσίτουρα το Π.Μ.Σ. υποστηρίζει μια σειρά από δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα προς τους φοιτητές.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές στο πλαίσιο των οποίων μέρος των εξόδων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

Παρακολούθηση διαλέξεων, στις οποίες προσκεκλημένοι από το Π.Μ.Σ., εξειδικευμένοι επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι διαπραγματεύονται σε θέματα που αφορούν στις επιστημονικές περιοχές του Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Αγορά ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, που καλύπτουν τις διδακτικές ενότητες του Π.Μ.Σ. ή/και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση των μεταπτυχιακών εργασιών και είναι απαραίτητα για τη μελέτη των φοιτητών και την εμβάθυνση σε επιμέρους επιστημονικά θέματα.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik