Πολιτισμική τεχνολογία


 

Μεταπτυχιακό | Γ' εξάμηνο | 1223-4332

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Πολιτισμική Αγωγή

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 8 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Περιγραφή

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η χρήση τους στην παρουσίαση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών. Εξοικείωση με την έννοια των μεταδεδομένων. Ψηφιοποίηση ήχου, μουσικών συλλογών, εικόνας, κινούμενης εικόνας (video). Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Εργαλεία και πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της ψηφιακής πληροφορίας από τους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς. Μουσειολογία και Πληροφορική. Κυβερνοχώρος, Πολυμέσα και Τέχνη. Τρισδιάστατα Γραφικά για αποτύπωση μιας Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Ενημέρωση και Επικοινωνία στον Παγκόσμιο Ιστό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις τεχνολογίες με τις οποίες μπορεί να αποτυπωθεί και να διαδοθεί το πολιτισμικό περιεχόμενο στη σημερινή ψηφιακή εποχή. 
 • Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τα πρότυπα χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα ψηφιακά αποθετήρια. 
 • Να αξιολογούν το ψηφιακό περιεχόμενο των πολιτιστικών οργανισμών. 
 • Να κατανοούν τις δυνατότητες, αλλά και τα όρια της σημερινής τεχνολογίας. 
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά έργα που αναδεικνύουν πολιτισμικά αγαθά
 • Να προετοιμαστούν για τις τεχνολογίες του μέλλοντος και τις δυνατότητες που θα προσφέρουν για την ανάδειξη των ολιτισμικών αγαθών.

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση γνώσης και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο / Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση με χρήση Η/Υ 
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές και στη γενικότερη υποστήριξη της Μαθησιακής Διαδικασίας

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Εργαστηριακή Άσκηση 50
Συγγραφή Εργασιών 50
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται τόσο με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, όσο και με την εκπόνηση και παρουσίασης εργασιών.
Γραπτή εξέταση: 60% της τελικής βαθμολογίας. Εργαστηριακές εργασίες: 40% της τελικής βαθμολογίας. 

Η μέθοδος βαθμολογίας ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες από το πρώτο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • “Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς”, Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου, ISBN 978-960-471-001-0, 2008. 
 • “Πολιτιστικές βιομηχανίες”, Βερνίκος Νικόλας, Δασκαλοπούλου Σοφία, Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, Μπουμπάρης Νίκος, Παπαγεωργίου Δημήτρης, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, ISBN 978-960-218-398-4, 2005. 
 • “Ψηφιακά μέσα - Ο πολιτισμός του ήχου και του θεάματος”, Κοκκώνης Μιχάλης, Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, Πασχαλίδης Γρηγόρης, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, ISBN 978-960-218-693-0, 2010. 
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik