Πρόγραμμα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διασφαλίζει την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών σε τρεις βασικούς άξονες:

α) Τα εφαρμοσμένα οικονομικά, απαραίτητα για τη διαχείριση του Οίκου και των οικογενειακών επιχειρήσεων

β) Τη διαχείριση του περιβάλλοντος ώστε να περιορίζεται η δυσμενής επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας και να προάγεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη

γ) Την εκπαίδευση των νέων αλλά και των καταναλωτών ώστε να διασφαλίζεται η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν γνώσεις και στους τρεις αυτούς άξονες και μπορούν να εξειδικευτούν συνδυάζοντας τουλάχιστον 2 από τους 3 άξονες.

 

Κατανομή Μαθημάτων

 

domi programmatos pps

Δομή Προγράμματος

 

domi programmatos pps 2

Μαθήματα Επιλογής

 

domi programmatos pps 3ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik