ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" (ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-20)

Για να δείτε τις ημερομηνίες των συνεντεύξεων αιτούντων του ΠΜΣ "Εκαπίδευση και Πολιτισμός" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

- Συνεντεύξεις Ειδίκευσης "Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη"

- Συνεντεύξεις Ειδίκευσης "Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων"

- Συνεντεύξεις Ειδίκευσης "Πολιτισμική Αγωγή"

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik