*Βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης: Αποσκοπούν στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η διάρκεια τους είναι 12 ώρες και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ασκήσεων αυτών οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Αγωγή και Πολιτισμός», εξοικειώνονται με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση ανάλογων βιωματικών δράσεων σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή απόψεων.

Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης: Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές και των τριών (3) Ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, κ.ά. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις διάρκειας 18 ωρών ανά ειδίκευση, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους και τεχνικές διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η γνωσιακή-συμπεριφοριστική (CBT), η υπαρξιακή, η θεραπεία μέσω τέχνης (art therapy), η θεραπεία gestalt, το κλασικό ψυχόδραμα (psychodrama) και η δραματοθεραπεία.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik