Διοίκηση και Συντονισμός Π.Μ.Σ.

Διευθύντρια
Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
-   Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
-   Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
-   Βασιλική Κωσταρέλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik