Πρόγραμμα Μαθημάτων | Ειδίκευση: Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

*Βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης: Αποσκοπούν στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η διάρκεια τους είναι 12 ώρες και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ασκήσεων αυτών οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», εξοικειώνονται με θέματα σχετικά με τα σύγχρονα μοντέλα σχολικής ηγεσίας και την εξέταση της αμφίδρομης σχέσης αυτής με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσω βιωματικών τεχνικών και πρακτικών μεθόδων, με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης: Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές και των τριών (3) Ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, κ.ά. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις διάρκειας 18 ωρών ανά ειδίκευση, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους και τεχνικές διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η γνωσιακή-συμπεριφοριστική (CBT), η υπαρξιακή, η θεραπεία μέσω τέχνης (art therapy), η θεραπεία gestalt, το κλασικό ψυχόδραμα (psychodrama) και η δραματοθεραπεία.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik