Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

ΑΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣΕΠΙΒΛΕΠΩΝΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η αυτεπάρκεια των Ελλήνων γονέων και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της γονεϊκής τυπολογίας και ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών τους ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Σ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βιωσιμότητα και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τύπου all inclusive στην Ελλάδα. Μία μεθοδολογία κοστολόγησης στα επισιτιστικά τμήματα Δ. ΣΔΡΑΛΗ Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
Α. ΜΑΡΚΑΚΗ
3 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΡΕΒΕΚΑ Ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου και την ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Σ. ΚΑΛΔΗ
Κ.ΤΣΩΛΗ
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα- Οι νεοφυείς (Start up) επιχειρήσεις στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον ελεύθερο χρόνο Π. ΤΣΑΡΤΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
Θ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ
5 ΓΚΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Climate change and credit risk (Κλιματική αλλαγή και πιστωτικός κίνδυνος) Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
6 ΓΡΑΙΚΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Κίνητρα δημιουργίας, παράγοντες ανάπτυξης και κοινωνικός αντίκτυπος Δ. ΣΔΡΑΛΗ Ο. ΚΛΗΜΗ - ΚΑΜΙΝΑΡΗ
Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
7 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η αποτελεσματικότητα του σύγχρονου αξιωματικού - ηγέτη ως manager στη διαχείριση κρίσεων σχετικών με την αποστολή του αλλά και εκτός αυτής (modern army officers' efficiency in crisis management) Α. ΣΑΪΤΗ Θ.Μ. ΧΛΕΤΣΟΣ
Π. ΑΡΤΙΚΗΣ
8 ΔΕΡΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Συγκριτική μελέτη κατανάλωσης φαρμάκων μεγάλων αστικών κέντρων και Ελληνικής επαρχίας. Διερεύνηση παραγόντων που οδηγούν σε διαφοροποιήσεις κατανάλωσης ανά γεωγραφική περιοχή. Διερεύνηση οικονομικών επιπτώσεων από φαινόμενα αυξημένης φαρμακευτικής δαπάνης. Αναζήτηση τρόπων μείωσης κόστους για τον ΕΟΠΥΥ Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
9 ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοιμητηριακή γλυπτική: Το Κοιμητήριο της Ανάστασης στον Πειραιά. Ιστορία - τέχνη - πολιτιστική αξιοποίηση και εκπαιδευτικές προτάσεις Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Ν. ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ
10 ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κοινότητες με ικανότητα προσαρμογής στις δασικές πυρκαγιές Β. ΔΕΤΣΗΣ Κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
11 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Οι προσκυνηματικές διαδρομές και η σχέση τους με την τοπική και αειφόρο ανάπτυξη Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ
12 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ The role of Health and Safety in City Branding. New possibilities in Sustainable Urban Development (Ο ρόλος της Υγείας και Ασφάλειας στην Αστική Ταυτότητα. Νέες δυνατότητες στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ Π. ΚΑΛΔΗΣ
Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ
13 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο ευρύτερος φαινότυπος του αυτισμού και συναφείς περιβαλλοντικοί παράγοντες Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
14 ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ενδυμασία, πολιτισμός και τύπος: Οι ενδυματολογικές τάσεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1950-1980 με βάση των περιοδικό τύπο Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
15 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χρήση Γεωχωρικών Τεχνολογιών και εφαρμογών Γεωπληροφορικής στον τομέα των Logistics Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Χ.ΧΑΛΚΙΑΣ Σ.ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ
16 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Η ελληνική γαστρονομία ως ισχυρή παράμετρος τουριστικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Αθήνας Π. ΤΣΑΡΤΑΣ Β. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ
Δ. ΣΔΡΑΛΗ
17 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας (project) σε ενήλικους μαθητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Συγκριτική μελέτη Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Ε. ΤΑΡΑΤΟΡΗ - ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ
Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ
18 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ειδικά προϊόντα τουρισμού: Διερεύνηση ζητημάτων ποιότητας ζωής για επιχειρήσεις και προορισμούς Δ. ΣΔΡΑΛΗ Π. ΤΣΑΡΤΑΣ Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
19 ΚΑΡΑΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημιουργικότητα και Κατανάλωση: Η σχέση της δημιουργικής ικανότητας με την κατανάλωση δημιουργικών προϊόντων Δ. ΖΜΠΑΪΝΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
20 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αξιολόγηση των κοινωνικών και ιδιωτικών επενδύσεων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ Α. ΣΑΪΤΗ Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
21 ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η περιβαλλοντική παράμετρος στη λήψη αποφάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και η επίπτωσή της στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας μιας πόλης Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΤΡΑΓΑΚΗ
22 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Η διοίκηση ολικής ποιότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις κατηγορίες των 4* και 5* στο Ν. Αττικής. Επιδράσεις στο ανθρώπινο δυναμικό τους Π. ΤΣΑΡΤΑΣ Θ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ
Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
23 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφαρμογή των εργαλείων της αξιολόγησης κύκλου ζωής στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
24 ΚΙΝΑΝΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οι επιδράσεις αναδυόμενων τεχνολογιών στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ
Η. ΒΛΑΧΟΣ
25 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανάπτυξη αγορών για την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων από την επεξεργασία των χωριστά συλλεχθέντων βιοαποβλήτων Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
26 ΚΟΡΠΑΣ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εθελοντική αποανάπτυξη: Μία εναλλακτική πρόταση ανάπτυξη και κοινωνικής ευημερίας χωρίς οικονομική μεγέθυνση Δ. ΣΔΡΑΛΗ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
27 ΚΟΥΒΑΒΑ ΣΟΦΙΑ Η επίδραση κοινωνικών, γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στο δημοτικό σχολείο Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Α. ΡΑΛΛΗ
28 ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το ενεργειακό αποτύπωμα και η βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των μελών της σχολικής κοινότητας Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ Α. ΣΑΪΤΗ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
29 ΚΥΒΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Η ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας (Mindfulness) και της ψυχολογικής ευημερίας: Η εφαρμογή σε φοιτητικό πληθυσμό ενός προγράμματος παρέμβασης βασισμένου στη θεραπευτική προσέγγιση Gestalt Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ
Α. ΒΕΡΔΗΣ
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Αειφόρος διαχείριση βιοτεχνικών και εμπορικών στερεών αποβλήτων. Η περίπτωση του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Δ. ΔΕΡΜΑΤΑ
31 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επίπεδα εγγραμματοσύνης της υγείας, εγγραμματοσύνης της διατροφής και επισιτιστικής ανασφάλειας σε μετανάστες στην Ελλάδα Β. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 32 ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Public Governance and the UN 2030 Agenda : Integrating SDGs» (Η ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 στη δημόσια διακυβέρνηση) Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
33 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ City logistics: Σύγχρονα συστήματα εφοδιασμού αστικών κέντρων και κινητικότητας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και των "έξυπνων πόλεων" (smart cities) Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
Π. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
34 ΜΠΑΡΛΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ Αξιολόγηση κύκλου ζωής αεροπονικής καλλιέργειας μαρουλιού - περιβαλλοντική επιβάρυνση Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ Β. ΔΕΤΣΗΣ
Γ. ΣΑΛΑΧΑΣ
35 ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Το περιβάλλον και η οικονομία ως προσδιοριστικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δ. ΖΜΠΑΪΝΟΣ
36 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κυκλική οικονομία και εξοικονόμηση ενέργειας Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
37 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Διερεύνηση της διδακτικής αποτελεσματικότητας μέσω της ενίσχυσης της μαθησιακής εμπλοκής κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Σ. ΚΑΛΔΗ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
38 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η συμβολή του αθλητισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτισμού και του τουρισμού Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
39 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Μεγάλα έργα υποδομής και city branding Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ Π. ΚΑΛΔΗΣ Α.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η επίδραση του μισθού, της μισθολογικής ικανοποίησης και των προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματικότητά τους Α. ΣΑΪΤΗ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ
41 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ Η σημασία της πολιτισμικής εμπειρίας στον τουρισμό Π. ΤΣΑΡΤΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
Γ. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
42 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Βιώσιμη κατανάλωση πρωτεΐνης: Η περίπτωση της εντομοφαγίας στην Ελλάδα Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ
Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ
43 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μακροοικονομική πολιτική και κλιματική αλλαγή Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
44 ΣΙΕΤΤΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙ Stray pet animals in Greece: A socioeconomic analysis of the overpopulation crisis Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ε. ΣΩΣΣΙΔΟΥ
45 ΣΙΟΡΟΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αίτια και μηχανισμοί μεταπολεμικών μεταβολών χρήσεων και κάλυψης γης στον ελληνικό χώρο Β. ΔΕΤΣΗΣ Ι. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ
Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
46 ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιωσιμοτητα εφοδιαστικων αλυσίδων και δικτυων διανομής τοπικών αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα με χρήση νέων τεχνολογιών Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Σ. ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ
Η. ΒΛΑΧΟΣ
47 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Rural Infrastructure Using Dry Stone Building Technique.
An asset for Sustainable Development in Regional and Local Context
Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΡΕΖΙΤΗΣ
Γ. ΒΛΑΧΟΣ
48 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στρατηγικές ανάπτυξης για την οικοδόμηση έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ
49 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Διερεύνηση των βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Κύπρου: Μελέτη περίπτωσης η ευρύτερη αγροτική περιοχή Κιτίου και Παραλιμνίου Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ. ΣΔΡΑΛΗ
50 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας στις αρχές του 21ου αιώνα Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ Α. ΣΑΪΤΗ
Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ
51 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΕΛΕΝΗ Πολιτιστικές βιομηχανίες και τουρισμός: Ο ρόλος των κατοίκων στη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης Π. ΤΣΑΡΤΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
52 ΤΖΙΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δημιουργική ικανότητα: Διερεύνηση των ρόλων της προσωπικότητας, των εκπαιδευτικών εμπειριών και της γενετικής στην παραγωγή δημιουργικών επιτευγμάτων Δ. ΖΜΠΑΪΝΟΣ Γ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ
Α. ΜΑΡΙΔΑΚΗ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
53 ΦΛΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού στην υποχρεωτική εκπαίδευση Δ. ΖΜΠΑΪΝΟΣ Α. ΜΑΡΙΔΑΚΗ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
Π. ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ
54 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η Συμβολή των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Τοπικών Φορέων στη Διάσωση και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος μιας Περιοχής. Μελέτη Περίπτωσης: Η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δωρίδος Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
Μ. ΜΑΝΩΛΑ
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik