Ημέρες και ώρες γραφείου των διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αμπελιώτης Κων/νος, Καθηγητής

Τρίτη 10.00-11.00

Παρασκευή 11.00-12.00

(Γραφείο 1.07 Κεντρικό κτήριο)

Αντωνοπούλου Αικ., Επίκ. Καθηγήτρια

Δευτέρα 13.00-14.00 & Τετάρτη 13.00-14.00

Τετάρτη 12.00-13.00: καθοδήγηση/μαθησιακή υποστήριξη φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

(Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών, Νέα Κτίρια)

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγ., Καθηγήτρια

Παρασκευή 13.00- 15.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.01 Κεντρικό κτήριο)

Δέτσης Β.,Αναπλ. Καθηγητής

Τρίτη 11.00-13:00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 1, Νέα Κτίρια)

Ζμπάινος Δ.,Αναπλ. Καθηγητής

Δευτέρα 12.00-15.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2, Νέα Κτίρια)

Θεοδωροπούλου Ελ., Καθηγήτρια

Τρίτη 11.00-12.00

Πέμπτη 11.00-12.00

(Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτίριο)

Κουτρούμπα Κων/να,  Καθηγήτρια

Δευτέρα, 14.00-15.00 &

Τετάρτη, 15.00-16.00

(Γραφείο 2.05 Κεντρικό κτίριο)

Κωστάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής

Τρίτη 12.00-15.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 3ος όροφος)

Κωσταρέλλη Β., Αναπλ. Καθηγήτρια

Τετάρτη 9.00-10.00 & 13.30-14.30

Πέμπτη 9.00-12.00

(Γραφείο 2.3, Χαροκόπου 89)

Μαλινδρέτος Γ., Αναπλ. Καθηγητής

Τετάρτη 12.00-13.00

Πέμπτη 12.00 - 13.00

(Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτίριο)

Μητούλα Ρ., Καθηγήτρια

Επιστημονική άδεια

Σαρδιανού Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Δευτέρα 11.00-12.00 &18:00-19:00

(Γραφείο 2.03 Κεντρικό κτίριο)

Σδράλη Δ., Αναπλ. Καθηγήτρια

Άδεια Μητρότητας

Σκούλτσος Σοφοκλής, Επίκ. Καθηγητής

Τρίτη 10.00 - 12.00

Τετάρτη 12.00 - 13.00

(Χαροκόπου 89, Γραφείο 3.02)

Τσάρτας Π., Καθηγητής

Τετάρτη 10.00-12.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 402 Κτίριο Βιβλιοθήκης)

Τσίτσας Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

Πέμπτη 9:00-13:00

(Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών)

Χονδρογιάννης Γ., Καθηγητής

Τρίτη 18:30-19:30
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.06 Κεντρικό κτίριο)

Γκούσια Μαρία, ΕΔΙΠ

Δευτέρα 13:00-14:30
και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Καραμέτου Παναγιώτα, ΕΔΙΠ

Τετάρτη 9:30- 11:00
και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Παστραπά Ελένη, ΕΔΙΠ

Δευτέρα 10:00-11:30

Τετάρτη 13.00-15.00

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Σταμπολτζή Αγλαΐα, ΕΔΙΠ

Τετάρτη 11.00-13.00

Παρασκευή 16.00-17.00 (κατόπιν συνεννόησης)

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Καρύτσας Σπ,
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Πέμπτη 16.30-18.00

Παρασκευή 16.30-18.00

(Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτίριο)

Μίχου Μ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Παρασκευή 16.00-17.00 & 20.00-22.00

(Χαροκόπου 89, 2ος όροφος, γραφείο εργαστηρίου, 2.1

Μπριάνα Μ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Τετάρτη 15:00-18:00

(Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτήριο)

Λεοντσίνη Μ.

Εντεταλμένη Διδάσκουσα

Τρίτη 17.00- 18.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.01 Κεντρικό κτίριο)

 

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik