Ημέρες και ώρες γραφείου των διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αμπελιώτης Κων/νος, Καθηγητής

Δευτέρα 12.00-14.00

Παρασκευή 11.00-12.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 1.07 Κεντρικό κτήριο)

Αντωνοπούλου Αικ., Επίκ. Καθηγήτρια

Τρίτη 13.00-14.00 & Τετάρτη 13.00-15.00

Παρασκευή 11.00-12.00:
καθοδήγηση/μαθησιακή υποστήριξη φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

(Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών, Νέα Κτίρια)

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγ., Καθηγήτρια

Πέμπτη 14.00- 16.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.01 Κεντρικό κτήριο)

Δέτσης Β.,Αναπλ. Καθηγητής

Παρασκευή 10:00-11:30
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 1, Νέα Κτίρια)

Ζμπάινος Δ.,Αναπλ. Καθηγητής

Δευτέρα 15.00-17.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2, Νέα Κτίρια)

Θεοδωροπούλου Ελ., Καθηγήτρια

Τετάρτη 15.00-16.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτίριο)

Κουτρούμπα Κων/να,  Καθηγήτρια

Δευτέρα, 14.00-15.00 & Τετάρτη, 14.00-16.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.05 Κεντρικό κτίριο)

Κωστάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής

Δευτέρα 09.00-12.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 3ος όροφος)

Κωσταρέλλη Β., Αναπλ. Καθηγήτρια

Τρίτη 13.30-14.30
Πέμπτη 13.30-14.30

(Γραφείο 2.3, Χαροκόπου 89)

Μαλινδρέτος Γ., Αναπλ. Καθηγητής

Τρίτη 12.00 - 13.30
Πεμπτη 16.00-17.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτίριο)

Μητούλα Ρ., Καθηγήτρια

Πέμπτη 12.00-13.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.07 Κεντρικό κτίριο)

Σαρδιανού Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Επιστημονική άδεια

Σδράλη Δ., Αναπλ. Καθηγήτρια

Πέμπτη 11.00-12.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 2ος όροφος, γραφείο 2.4)

Τσάρτας Π., Καθηγητής

Τρίτη και Τετάρτη 12.00-14.00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 402 Κτίριο Βιβλιοθήκης)

Χονδρογιάννης Γ., Καθηγητής

Τρίτη 18:30-19:30
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.06 Κεντρικό κτίριο)

Γκούσια Μαρία, ΕΔΙΠ

Δευτέρα 13:00-15:00
και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Καραμέτου Παναγιώτα, ΕΔΙΠ

Τετάρτη 10:00-12:00
και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Παστραπά Ελένη, ΕΔΙΠ

Τετάρτη 13:30-15:30
Παρασκευή 12:00-14:00

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Σταμπολτζή Αγλαΐα, ΕΔΙΠ

Δευτέρα 14:00-15:00
Πέμπτη 11.00-13.00

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Ανδρικοπούλου Ευανθία, ΕΔΙΠ

Δευτέρα 11:00-13:00

(Γραφείο 2: Κτίριο Φοιτητικής Μέριμνας)

Τσίτσας Γεώργιος, ΕΔΙΠ

Tετάρτη 15:30-17:30
Πέμπτη 11:00-13:00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών)

Καρύτσας Σπ,
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Πέμπτη 15.00-18.00

(Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτίριο)

Ανυσιάδου Μ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Τρίτη 14:00-15:00, 16:30-18:30
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.06 Κεντρικό κτίριο)

Μπριάνα Μ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Παρασκευή 15:00-18:00
και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτίριο)

Λεοντσίνη Κων/να

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ Π Δ 407/80

Τετάρτη 20:00-21:00
και κατόπιν συνεννόησης

(Αίθουσα Α1)

 

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik