Ημέρες και ώρες γραφείου των διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αμπελιώτης Κων/νος,
Καθηγητής

Τρίτη 10.00-11.00

Παρασκευή 11.00-12.00

(Γραφείο 1.07 Κεντρικό κτίριο)

Αντωνοπούλου Αικατερίνη,
Αναπλ. Καθηγήτρια

Τετάρτη 13.00-14.00 & Πέμπτη 10.00-11.00

Τρίτη 12.00-14.00: καθοδήγηση/μαθησιακή υποστήριξη φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

(Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών, Νέα Κτίρια)

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία,
Καθηγήτρια

Πέμπτη 14.00- 16.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.01 Κεντρικό κτίριο)

Δέτσης Βασίλειος,
Αναπλ. Καθηγητής

Παρασκευή 12.00-14:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 1, Νέα Κτίρια)

Ζμπάινος Δημήτριος,
Αναπλ. Καθηγητής

Τρίτη 12.00-15.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2, Νέα Κτίρια)

Θεοδωροπούλου Ελένη,
Καθηγήτρια

Τρίτη 11.00-12.00

Τεταρτη 11.00-12.00

(Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτίριο)

Κουτρούμπα Κων/να,
Καθηγήτρια

Δευτέρα 14.00-15.00

Τετάρτη 15.00-16.00

(Γραφείο 2.05 Κεντρικό κτίριο)

Κωστάκης Ιωάννης,
Επίκ. Καθηγητής 

Δευτέρα 13.00-15.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 3ος όροφος)

Κωσταρέλλη Βασιλική,
Αναπλ. Καθηγήτρια

Δευτέρα 10.00-11.00

Πέμπτη 12.30-13.30

(Γραφείο 2.3, Χαροκόπου 89)

Μαλινδρέτος Γεώργιος,
Αναπλ. Καθηγητής

Δευτέρα 13.00-15.00

Πέμπτη 11.00 - 12.00 

(Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτίριο)

Μητούλα Ρόιδω,
Καθηγήτρια

Επιστημονική άδεια

Σαρδιανού Ελένη,
Αναπλ. Καθηγήτρια

Πεμπτη 10.00-12.00 

(Γραφείο 2.03 Κεντρικό κτίριο)

Σδράλη Δέσποινα,
Αναπλ. Καθηγήτρια

Άδεια Μητρότητας

Σκούλτσος Σοφοκλής,
Επίκ. Καθηγητής

Παρασκευή 11.00 -12.00

Πέμπτη 12.00 - 15.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, Γραφείο 3.02)

Τσάρτας Πάρις,
Καθηγητής

Τετάρτη 10.00-12.00

και κατόπιν συνεννόησης 

(Γραφείο 402 Κτίριο Βιβλιοθήκης)

Τσίτσας Γεώργιος,
Επίκ. Καθηγητής

Πέμπτη 9:00-13:00

(Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών)

Χονδρογιάννης Γ.,
Καθηγητής

Τρίτη 18:30-19:30 

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.06 Κεντρικό κτίριο)

Γκούσια Μαρία,
ΕΔΙΠ

Τρίτη  10:30-11:30

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Καραμέτου Παναγιώτα,
ΕΔΙΠ

Τετάρτη 12:00- 13:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Παστραπά Ελένη,
ΕΔΙΠ

Δευτέρα 13:00-14:30

Τετάρτη 10:00-11:30 

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Σταμπολτζή Αγλαΐα,
ΕΔΙΠ 

Τρίτη 12.00-13.00

Πέμπτη 16.00-18.00

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Καρύτσας Σπ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Παρασκευή 15.00-18.00

(Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτήριο)

Μίχου Μ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Τρίτη 08:30-9:15 & 12:15-13:00

Παρασκευή 08:30-9:15 & 12:15-13:00

(Χαροκόπου 89, 2ος όροφος, γραφείο εργαστηρίου, 2.1)

Μπριάνα Μ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ

Πέμπτη 15:00-18:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτήριο)

Τσαλαπάτη Κων/να,
Εντεταλμένη διδάσκουσα

Πέμπτη 19:15-20:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Αίθουσα Α1, Κεντρικό κτήριο)

Ανδρικοπούλου Ευανθία, ΕΔΙΠ

Δευτέρα 12.00-14.00

(Γραφείο 2, Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας)

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik