Ημέρες και ώρες γραφείου των διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αμπελιώτης Κων/νος, Καθηγητής

Τρίτη 10.00-11.00

Παρασκευή 11.00-12.00

(Γραφείο 1.07 Κεντρικό κτήριο)

Αντωνοπούλου Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Τρίτη 12.00-13.00 και κατόπιν συνεννόησης

Τρίτη 13.00-15.00 και κατόπιν συνεννόησης: μαθησιακή υποστήριξη και καθοδήγηση φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες

(Γραφείο: Κτίριο Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών, Νέα Κτίρια)

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία, Καθηγήτρια

Πέμπτη 15.00- 16.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.01 Κεντρικό κτίριο)

Δέτσης Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής

Τρίτη 11.00-13:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 1, Νέα Κτίρια)

Ζμπάινος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής

Τρίτη 12.00-15.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2, Νέα Κτίρια)

Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια

Τετάρτη 16.00-17.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.02 Κεντρικό κτίριο)

Κουτρούμπα Κων/να,  Καθηγήτρια

Επιστημονική άδεια

Κωστάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής

Τρίτη 9.00-10.00 και 12.00-13.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 3ος όροφος)

Κωσταρέλλη Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια

Τετάρτη 9.00-10.00

Πέμπτη 12.00-13.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.3, Χαροκόπου 89)

Μαλινδρέτος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής

Δευτέρα 10.30-12.00

Τρίτη 12.00-13.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.04 Κεντρικό κτίριο)

Μητούλα Ρόιδω, Καθηγήτρια

Τετάρτη 11.00-13.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.07 Κεντρικό κτίριο)

Σαρδιανού Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Τετάρτη 15.00-17.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.03 Κεντρικό κτίριο)

Σδράλη Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Πέμπτη 10.00-12.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 2ος  όροφος)

Σκούλτσος Σοφοκλής, Επίκ. Καθηγητής

Τετάρτη 10.00 -12.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, Γραφείο 3.02)

Τσίτσας Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

Πέμπτη 9:00-13:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2, Νέα Κτίρια)

Χονδρογιάννης Γ., Καθηγητής

Τρίτη 18:30-19:30

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.06 Κεντρικό κτίριο)

Χρόνη Χριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια

Τετάρτη 13.00 - 14.00

Πέμπτη 16.00 - 17.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 4.2, Κτίριο Βιβλιοθήκης)

Σταμάτη Μ., Επίκ. Καθηγήτρια ΤΠΤ

Τετάρτη 15.00 - 18.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 4.8 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής)

Γκούσια Μαρία, ΕΔΙΠ

Τρίτη 11:00-12:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Καραμέτου Παναγιώτα, ΕΔΙΠ

Τετάρτη  9.30 - 11:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Παστραπά Ελένη, ΕΔΙΠ

Τετάρτη 12:00-13:30

Παρασκευή 13:30-15:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Σταμπολτζή Αγλαΐα, ΕΔΙΠ

Δευτέρα 15.00-17.00

Τετάρτη 12.00-13.00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 1ος όροφος, γραφείο 1.2)

Ανυσιάδου Μ.

Εντεταλμένη Διδάσκουσα

Τρίτη 16:00-18:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Γραφείο 2.06 Κεντρικό κτίριο)

Γιαζιτζή Αικ.

Εντεταλμένη Διδάσκουσα

Παρασκευή 12.00-14:00

και κατόπιν συνεννόησης

(Χαροκόπου 89, 2ος όροφος, Γραφείο 2.1)
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik