Πρόγραμμα Μαθημάτων | Ειδίκευση: Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

Πρακτική Άσκηση: Κατά τη διάρκεια του τρίτου (3ου) εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης (γενικής ή/και ειδικής αγωγής), συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων προγραμμάτων διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και τη συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής κατάλληλων διδακτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 200 ώρες. Από τις παραπάνω ώρες, οι 180 πραγματοποιούνται σε (α) συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (90 ώρες ανά σχολική μονάδα) και (β) συνεργαζόμενα ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (90 ώρες), ενώ οι υπόλοιπες 20 αφιερώνονται στην εποπτεία της προόδου της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης: Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές και των τριών (3) Ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, κ.ά. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις διάρκειας 18 ωρών ανά ειδίκευση, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους και τεχνικές διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η γνωσιακή-συμπεριφοριστική (CBT), η υπαρξιακή, η θεραπεία μέσω τέχνης (art therapy), η θεραπεία gestalt, το κλασικό ψυχόδραμα (psychodrama) και η δραματοθεραπεία.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik