ΣΤΟΧΟΙ

Η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ποιοτικοποίηση της βιώσιμης διαβίωσης των ατόμων, των οικογενειών και των ανθρωπίνων κοινοτήτων αλλά και τη διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Μάθετε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η οργανωμένη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας ως μικροκοινωνίας και στην αλληλεπίδρασή της με το πολιτισμικό περιβάλλον, τον καταναλωτή, τις διατροφικές συνήθειές του, την αγωγή υγείας, τη σύγχρονη οικιακή τεχνολογία, τον οικολογικό σχεδιασμό και την έλλογη διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων.
Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προσβλέπει στη διασφάλιση της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, μέσω της αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της υποστήριξης του διεπιστημονικού χαρακτήρα της επιστήμης της Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και της αναζήτησης νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους αποφοίτους του.

Μάθετε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση καθώς και σε οικονομικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.Δείτε τους τομείς απασχόλησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αν είστε απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για συμμετοχή στην έρευνα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Αν είστε απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Βιώσιμη Ανάπτυξη" πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για συμμετοχή στην έρευνα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Αν είστε απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για συμμετοχή στην έρευνα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση και Πολιτισμός"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης που αφορά στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

- Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη

- Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

- Πολιτισμική Αγωγή

Π.Μ.Σ. Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης που αφορά στις ακόλουθες Ειδικεύσεις: 

- Τοπική Ανάπτυξη

- Διαχείριση Περιβάλλοντος

- Αγωγή Καταναλωτή

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik