ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΝ 4ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΟΝ 4ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 4ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η διαδικασία εγγραφής των εισακτέων φοιτητών θα αναρτηθεί σε επόμενη ανακοίνωση. Παρακαλείσθε όπως παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik