ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ Π.Ε.Ε. 99596_20_04_2022 ΚΑΙ 99595_20_04_2022

 

 

Λήψη της ανακοίνωσης

Καλλιθέα, 24/05/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν έγκρισης τους από την 151η /19.05.2022 Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι επιλεγέντες για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μέρους μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022, όπως αυτές περιγράφονται στην 99596/20-04-2022 Π.Ε.Ε. (ΑΔΑ:6ΗΓΦ4691ΒΣΩΙ7), και στην 99595/20-04-2022 Εσωτερική Π.Ε.Ε. (ΑΔΑ:Ψ2Α44691ΒΣ-ΜΒΤ), είναι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω Αριθμούς Πρωτοκόλλου (Α.Π.) ανά μάθημα:

 

 Α/Α  ΜΑΘΗΜΑ    Α.Π.
 1  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (12 ώρες)   99704/4.5.2022
 2  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (09 ώρες)   99693/4.5.2022
 3  Οικονομικά της Εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας (12 ώρες)  99703/4.5.2022
 4  Οικονομικά της Εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας (12 ώρες)  99784/6.5.2022
 5  Διαπολιτισμικότητα & Εκπαίδευση (12 ώρες)   99782/6.5.2022
 6  Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση της Εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική πράξη (24 ώρες)   99783/6.5.2022
 7  Θεσμικό Πλαίσιο Διοίκησης Σχολικών Μονάδων (18 ώρες)  99781/6.5.2022
8 Δια ζώσης Εποπτεία και καθοδήγηση στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης (15 ώρες) 99729/5.5.2022
99780/6.5.2022
99728/5.5.2022

 

Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτήσεων

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik