ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΝ 5ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 
 
Η διαδικασία εγγραφής των εισακτέων φοιτητών θα αναρτηθεί σε επόμενη ανακοίνωση. Παρακαλείσθε όπως παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik