Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων του Β΄ Εξαμήνου του ΠΜΣ “Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κατεβάστε το αρχείο (ΕΔΩ).

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

Πληροφορίες: Αναστασία Ζέρβα

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα, 15/02/2019

Αρ. πρωτ.: 78269

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 103/15-02-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας δυο μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

Α/Α

Μάθημα

Τύπος Μαθήματος

Απαιτούμενα προσόντα

1

Πλήρη ανάθεση του μαθήματος

«Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

Υποχρεωτικό

Διδακτορικό Δίπλωμα, διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφές μάθημα ή/ και ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο του μαθήματος

2

Πλήρη ανάθεση του μαθήματος

«Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών»

Υποχρεωτικό

Διδακτορικό Δίπλωμα, διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφές μάθημα ή/ και ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο του μαθήματος

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  •  Αίτηση με αναφορά στο μάθημα που ενδιαφέρονται να διδάξουν
  •  Αντίγραφα τίτλων σπουδών (και βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ όπου είναι απαραίτητο).
  •  Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει και το συγγραφικό και ερευνητικό έργο (και σε ηλεκτρονική μορφή).
  • Συνοπτικό Σχέδιο του μαθήματος.
  • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην επιλογή.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, για τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη», τηλ. 2109549263 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι τις 01/03/2019 και ώρα 14:00.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Γραμματεία του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο. Η εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος συμμετοχής αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους υποψηφίους.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

(υπογραφή)*

Κωνσταντίνα Κουτρούμπα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik