ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017 (Έτος Εισαγωγής 2017 και εξής)

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2017 (1ο, 2ο, 3ο & 4o έτος) καλούνται από την Πέμπτη 29/10/2020 έως και την Τρίτη 03/11/2020 να δηλώσουν μέσω του ηλεκτρονικού φοιτητολογίου:

Α. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου τους.

Β. Για τους φοιτητές του 5ου  και 7ου εξαμήνου τα τρία (3) μαθήματα επιλογής από τουλάχιστον δύο (2) ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Για να πραγματοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του φοιτητή/τριας στο τρέχον εξάμηνο.
  2. Σε αυτήν την περίοδο δηλώσεων μπορούν να δηλωθούν τα μαθήματα ΜΟΝΟ του χειμερινού εξαμήνου.
  3. Η ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές που παρακολουθούν το Πρ. Σπουδών 2017 (1ο, 2ο, 3ο & 4ο έτος)

Για τη δήλωση μαθημάτων πέραν των απαιτητών για τη λήψη πτυχίου (DIPLOMA SUPPLEMENT ή DS) θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση (αφορά μόνο τους φοιτητές/τριες του 5ου και 7ου εξαμήνου).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) χάνουν αυτόματα τη δυνατότητα να εξεταστούν στα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου τόσο κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου 2021 όσο και κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021

 

Δείτε εδώ τις οδηγίες της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik