ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β’ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση και τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν.4186/2013 (Α’ 193/17-09-2013) το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι..

Το ποσοστό των κατατάξεων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει οριστεί σε 2% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και η βιβλιογραφία έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Οι εξετάσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα διενεργηθούν ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2023

Ιστορία και Σύγχρονες Τάσεις της Οικιακής Οικονομίας

10.00-12.00

Α6

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2023

Οικιακή Τεχνολογία

11.00-13.00

Α5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2023

Οικονομική Θεωρία Ι

10.00-12.00

Α6

 

ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Α5 & Α6 ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι υποψήφιοι/ες κατά την πρώτη ημέρα της εξέτασης προσέρχονται 30΄ νωρίτερα από την ώρα της εξέτασης, ενώ κατά τις λοιπές μέρες 15΄ νωρίτερα.

- Εισέρχονται στην αίθουσα της εξέτασης μετά από έλεγχο του Α.Δ.Τ. ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου (π.χ. Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης κ.λπ.). Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

- Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

- Κάθε υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή/τριας.

- Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο/η υποψήφιος/α στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Σε αυτόν/ή που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο/η επιτηρητής/τρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο/Η εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του/της σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι/ες να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο/Η υποψήφιος/α που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

- Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς/ές των αιτηθέντων αντιγράφων τους.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik