Σκέφτομαι Κοινωνικά, Δρω Επιχειρηματικά (2 Ιουνίου 2016)

 

Ημερίδα του εργαστηρίου Ανθρωποοικολογίας στο πλάσιο του ΠΜΣ Εκπαίδευση και Πολιτισμός

 κοινωνικά δρω επιχειρηματικά b

 κοινωνικά δρω επιχειρηματικά a

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik