Πολιτισμός και Επιχειρείν: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Πολιτισμού (26 Μαρτίου 2015)

Ημερίδα "Πολιτισμός και Επιχειρείν: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Πολιτισμού" (26 Μαρτίου 2015)

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 26 03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Page 1 small ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 26 03 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Page 2 smaill

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik