1ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (28-29 Μαΐου 2016)

1ο  Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με θέμα: Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών:Σύγχρονες Τάσεις, Διλήμματα & Προοπτικές ,28-29 Μαΐου 2016

afisa

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik