Επιστημονική Ημερίδα "Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη" σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα και το Σύλλογο προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (7/12/2018)

Η Επιστημονική Ημερίδα "Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη" συνδιογργανώθηκε από το Τμήμα σε συνεργασία με το Σύλλογο προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Η επιστημονική αυτή δράση εξωστρέφειας είχε σκοπό να αναδείξει τη συμβολή διαφόρων μορφών επιχειρηματικότητας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα της Επιστημονικής Ημερίδας.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik