Ερευνητικό Πρόγραμμα «Promoting Theory of Mind and emotion understanding of deaf/heard of hearing children»

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμμετάσχει ως επιστημονικός εταίρος σε ερευνητικό έργο με τίτλο: «Promoting Theory of Mind and emotion understanding of deaf/heard of hearing children» (Καλλιέργεια της Θεωρίας του Νου και της κατανόησης συναισθημάτων σε κωφά/βαρήκοα παιδιά).  Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Αικατερίνη Αντωνοπούλου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Novetia και έχει διάρκεια 32 μήνες.  Πρόκειται για στρατηγική σύμπραξη επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων από την Ευρώπη και την Ελβετία.

Plakat ProToM Greek AFISSA

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

 

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik