Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

 

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με κάλπη εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών έως τη λήξη της θητείας της Προέδρου ήτοι στις 31-08-2020, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017).

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση του αποτελέσματος:

 

Σχολή

Τμήμα

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik