ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.T.E.Π./Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00-14.00, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έως 30-11-2021, εξελέγησαν οι κάτωθι:

 

  • Μπάρδα Κωνσταντία, εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
  • Γιαννούλη Παναγιώτα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
  • Γκούσια Μαρία, εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
  • Παστραπά Ελένη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik