ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών ΔΕΠ από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2024.

Σύμφωνα με το Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και εκλογής της Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος, οι υποψήφιοι που εκλέγονται για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών είναι οι κ.κ.:

 

Αντωνοπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Ζμπάινος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής και

Κωσταρέλλη Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik