Πρόσκληση συμμετοχής αποφοίτων του Τμήματος σε έρευνα παρακολούθησης της πορείας τους

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διεξάγει έρευνα με θέμα την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του.

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή βασικών δεδομένων που αφορούν την πορεία εκπαίδευσης και απασχόλησης των αποφοίτων του  Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης .

  • Αν είστε απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης πατήστε εδώ
    toba

  • Αν είστε απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Βιώσιμη Ανάπτυξη" πατήστε εδώ
    pmstoba

  • Αν είστε απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" πατήστε εδώ 
    ekp pol
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik