Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών/-τριών 1ου κύκλου σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών/-τριών 1ου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών/-τριών τους  στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θητεία από  01.09.2023 έως 31.12.2024

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 106541/09.05.2023 προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/-τριών 1ου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών/-τριών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης με θητεία από  01.09.2023 έως 31.12.2024, της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ του ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας), την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα από 07.00 έως και 19.00 και του υπ’ αρ. 2/14.06.2023 πρακτικού καταμέτρησης ψήφων και εκλογής του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 

Εγγεγραμμένοι: 

470

Ψήφισαν

99

Έγκυρα

98

Λευκά

1

Άκυρα

0

 

Οι Υποψήφιες έλαβαν ψήφους ως ακολούθως:

  1. Βελάγια Μαρία: πενήντα τέσσερις (54) ψήφοι
  2. Κολλιάκου Γεωργία: σαράντα δύο (42) ψήφοι
  3. Κωνσταντοπούλου Μαρία- Κωνσταντίνα: τριάντα έξι (36) ψήφοι

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκπρόσωπος των φοιτητών/-τριών 1ου κύκλου σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης με θητεία από  01.09.2023 έως 31.12.2024, εκλέχτηκε η Βελάγια Μαρία με αναπληρώτρια την Κολλιάκου Γεωργία.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Βασιλική Κωσταρέλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik