Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επίκουρων Καθηγητών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμος Τουρισμός και Πολιτισμός» και «Βιώσιμη Καταναλωτική και Επιχειρηματική Συμπεριφορά»

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επίκουρων Καθηγητών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμος Τουρισμός και Πολιτισμός» και «Βιώσιμη Καταναλωτική και Επιχειρηματική Συμπεριφορά»

Δείτε την ανακοίνωση και το αντίστοιχο ΦΕΚ της προκήρυξης.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik