Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

 

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης με θητεία έως 31-8-2024

 

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:

 Σχολή

 Τμήμα

 Πρόεδρος

 Αναπληρωτής Πρόεδρος

 Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 Κωσταρέλλη Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Ζμπάινος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Μαλινδρέτος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος, Διαχειριστής

Δέτσης Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής, τακτικό μέλος

Κωστάκης Iωάννης, Επικ. Καθηγητής, τακτικό μέλος

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik