Αγωγή Υγείας


 

Προπτυχιακό | 2ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΙΑ0600

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Αγωγή Υγείας και πρόληψη παθήσεων
 • Διατροφική επιδημιολογία και χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις
 • Κάπνισμα
 • Αλκοόλ
 • Στοματική υγιεινή
 • Ατομική υγιεινή
 • Πρώτες βοήθειες
 • Ασφάλεια τροφίμων και τροφογενή νοσήματα
 • Έκθεση σε τοξικές ουσίες στην παιδική ηλικία. Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
 • Άγχος και στρες
 • Φάρμακα και ναρκωτικά
 • Διατροφική αγωγή (Θεωρίες και μοντέλα αγωγής και προαγωγής της υγείας).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της καλής ψυχοσωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας του ατόμου, καθώς επίσης και η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής του. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα ασφάλειας, διατροφικής αγωγής και δημόσιας υγείας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα:

 • έχει εξοικειωθεί με τον ορισμό και τις βασικές αρχές της αγωγής υγείας και θα έχει κατανοήσει τη σχέση του τρόπου ζωής, του περιβάλλοντας και της διατροφής με τη διασφάλιση και προαγωγή της καλής ψυχοσωματικής υγείας
 • έχει αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολικό περιβάλλον.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Ασκήσεις σε μικρές ομάδες μέσα στη αίθουσα 6
Αυτοτελής μελέτη 76
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στα ελληνικά και στα αγγλικά 10
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση (ερωτήσεις ανάπτυξης). H μέθοδος αξιολόγησης γίνεται γνωστή στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Τριχοπούλου, Α. (2007). Προληπτική Ιατρική, Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
 • Τούντας, Ι. (2009). Κοινωνία και Υγεία, 5η έκδοση, Εκδόσεις Βιβλιοπόλις ΑΕΒΕ.
 • Αθανασίου, Κ. (2007). Αγωγή Υγείας, 3ηέκδοση, Εκδόσεις Γρηγόρη Χριστίνα και ΣΙΑ.
 • Μανιός, Ι. (2007). Διατροφική Αγωγή. Από τη Θεωρία στην Πράξη, Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
 • Δαρβίρη, Χ. (2007). Προαγωγή της Υγείας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
 • Τρυπόπουλος, Δ., Πετρίδου, Ε., Καλαποθάκη, Β. (2000). Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία, Κ. & Γ. ΤΖΕΡΜΠΙΝΗΣ Ο.Ε

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Public Health Nutrition
 • Journal of Adolescent Health
 • Journal of Nutrition Education & Behavior
 • Επιθεώρηση Διατροφής Διαιτολογίας
 • Health Education
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik