Διατροφή στα Στάδια της Ζωής


 

Προπτυχιακό | 4ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΙΑ0203

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Διατροφικές Συστάσεις (πως προκύπτουν, πως δίδονται, πως εφαρμόζονται)
 • Διατροφικές απαιτήσεις και διατροφικά προβλήματα του ατόμου κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής: Εγκυμοσύνη, θηλασμός, εφηβική ηλικία, τρίτη ηλικία, ενήλικες, εμμηνόπαυση
 • Γονεϊκές πρακτικές σίτισης των παιδιών
 • Διατροφή Αθλητών
 • Φυτοφαγία
 • Διαταραγμένη Διατροφική Συμπροφορά
 • Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία
 • Αλλεργίες και Δυσανεξίες
 • Διατροφή και ακαδημαϊκή επίδοση
 • Ανισότητες στην υγεία και διατροφή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των διατροφικών αναγκών του ανθρώπου κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένες διατροφικές συστάσεις στα διάφορα στάδια της ζωής του ανθρώπου. Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης του συγκεκριμένου μαθήματος, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα:

 • έχει εξοικειωθεί με τις αρχές διατροφής σε όλα τα στάδια του κύκλου της ζωής του ανθρώπου
 • γνωρίζει τις αλλαγές στη φυσιολογία του σώματος και του γενικότερου μεταβολισμού που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του ανθρώπου και πώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις ανάγκες πρόσληψης τροφής
 • αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες στη μέτρηση των θρεπτικών συστατικών της δίαιτας και στην αξιολόγηση των απαιτήσεων σε πρόσληψη θρεπτικών συστατικών στα διάφορα στάδια ζωής
 • μπορεί να σχεδιάσει διαιτολόγια που προωθούν την υγεία σε συγκεκριμένα στάδια της ζωής του ανθρώπου.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 33
Ομαδικές Εργασίες μέσα στη αίθουσα (μελέτες περίπτω- σης/case studies) 6
Αυτοτελής μελέτη 60
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στα ελληνικά και στα αγγλικά 26
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση (τo 50 % του βαθμού προέρχεται ερωτήσεις ανάπτυξης και 50% από ερωτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης /case study).

Η μέθοδος αξιολόγησης γίνεται γνωσtή στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ζαμπέλας, Α. (2003). Η Διατροφή στα Στάδια της Ζωής, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα.
 • Gibney, M.L. et al. (2007). Εισαγωγή στη Διατροφή του Ανθρώπου, Επιμέλεια Ματάλα Α.Λ. & Γιαννακούλια Μ., Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
 • Mary E. Barasi.(2013). Η Διατροφή μας με μια Ματιά. Επιμέλεια: Β. Κωσταρέλλη. Εκδότης: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
 • Gibney, M.L. et al. (2008). Διατροφή και Μεταβολισμός, Επιμέλεια Ζαμπέλας Α., Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
 • Garrow, J.S, James, W.P.T.& Ralph, A. (2000). Human Nutrition and Dietetics, 10th edition,Churchill Livingstone.
 • Thomas, B. (2001). Manual of Dietetic Practice,3rd ed., Blackwell Science.
 • Department of Health (1991). Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom. Report on Health and Social Subjects No. 41. HMSO.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Nutrition & Dietetics
 • Maternal & Child Nutrition
 • Journal of Adolescent Health
 • Journal of Nutrition Education & Behavior
 • Επιθεώρηση Διατροφής Διατολογίας
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik